Spreuk van de dag:

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.
Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Jezus Christus
in Jakobus 4:8

Welkom bij de PCOB  - Protestants Christelijke Ouderen Bond -
Duiven - Westervoort

Als lid van de PCOB profiteert u van veel voordeel. Van een maandelijks magazine tot persoonlijk advies en ondersteuning. Zo heeft de PCOB ouderenadviseurs, collectieve zorgverzekeringen, een belastingservice en rijbewijskeuring. Het PCOB-ledenvoordeel voert nog verder. Want met ruim 316 actieve afdelingen door heel Nederland is de PCOB altijd dichtbij. PCOB-afdelingen bieden leden volop mogelijkheden om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Niet te vergeten heeft de PCOB een ledenvoordeelpas, waarmee u aantrekkelijke kortingen krijgt op tal van producten en diensten.


Binnenkort:

wo 27 maart     Paasviering samen met OASE


Voor ons complete overzicht zie bij themamiddagen.

De IJsel vanaf de A12 bij Arnhem.

De doelstellingen van de PCOB.

De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. Het doel is een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.

De PCOB is opgericht in november 1960 en heeft zo'n 80.000 leden en 316 lokale afdelingen, verspreid over heel Nederland.

Vanuit het christelijk sociaal gedachtegoed laat de PCOB een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging die zich inzet voor alle ouderen.

Voor meer informatie zie de website www.pcob.nl

Belangenbehartiging.

Nederland telt momenteel zo'n 4,5 miljoen 50-plussers.
Ze hebben gezamenlijke belangen op zowel het materiële als het geestelijke vlak.
De PCOB zet zich op landelijk en plaatselijk niveau in voor de belangen van haar leden. De bond is een belangrijke gesprekspartner van diverse invloedrijke instanties, (overheids)organen en politieke partijen.
De PCOB werkt op diverse terreinen aan belangenbehartiging:

Voor de PCOB betekent belangenbehartiging ook dat activiteiten worden ontplooid met als doel de protestants-christelijke identiteit een plaats te geven in de maatschappij.
Het is zinvol dat mensen elkaar kunnen treffen rondom de levensbeschouwelijke bron voor hun leven, om vervolgens van daaruit maatschappelijk actief te zijn.
Samenwerking met de KBO - Katholieke Ouderenbond - Duiven

Veel activiteiten worden samen gedaan met KBO. Er wordt jaarlijks een fietstocht en een busreis georganiseerd. De organisatoren bestaan uit een afgevaardigde van KBO en PCOB. Samen met KBO worden de fietstocht en de busreis in de Gemeente Nieuws en Duiven- en Westervoortpost gepubliceerd. De ledenmiddagen worden ook wederzijds bezocht. 

De Protestants Christelijke OuderenBond


 

De brug van Westervoort, wie kent hem niet?