Vrijwillige ouderenadviseur

Een vrijwillige ouderenadviseur ondersteunt cliënten of hun omgeving zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Hij zorgt ervoor dat ouderen keuzes kunnen maken die overeenstemmen met hun wensen en behoeften. Een vrijwillige ouderenadviseur werkt onafhankelijk, signaleert, verwijst door (bij complexe vraagstukken) en lost problemen op als het om eenvoudige zaken gaat.

In Duiven en Westervoort werkt dhr. Paul Jansen als vrijwillige ouderenadviseur. Heeft u vragen of problemen over één van onderstaande zaken dan kunt u hem bellen tel 06-173 04296
En ook mevrouw Hillie van Mourik tel. 026-3112195

- zorgverlening o.a. gemeentelijk zorgloket.
- het verkrijgen van hulpmiddelen.
- wonen en woonaanpassingen.
- financiële regelingen en subsidie.
- administratieve zaken zoals formulieren.
- vervoer, bv. de regiotaxi.
- vrijwilligershulp.
- activiteiten en cursussen.
- en vele andere zaken.

Mevrouw Annette Kolkman kan u met raad en daad terzijde staan over genoemde onderwerpen.
terug naar pagina activiteiten